Privacybeleid

Verklaring privacybeleid AttiCastings bv

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 september 2018.
AttiCastings bv, gevestigd aan Fabriekstraat 29, NL-5753 AH te Deurne (hierna te noemen “AttiCastings”, “ons” of “wij”) respecteert de privacy van de bezoekers van
deze website en die van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van AttiCastings. U dient zich ervan
bewust te zijn dat AttiCastings niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het
privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens wij verwerken:

AttiCastings kan bepaalde gegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van
de webwinkel van AttiCastings en/of doordat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan AttiCastings verstrekt.
AttiCastings kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw naam
– uw adres
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Wat wij doen met de persoonsgegevens die worden verwerkt

AttiCastings verwerkt uw persoonsgegevens om aan een met u gesloten koopovereenkomst te kunnen voldoen. Daarnaast kan AttiCastings uw
persoonsgegevens gebruiken om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te nemen als u daar om vraagt. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt
nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken aan derdenAttiCastings verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
AttiCastings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van AttiCastings of op die van een derde partij om uw privacy te waarborgen.
Waarom wij u aanraden regelmatig deze verklaring te raadplegen
Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot
wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
verklaring te raadplegen.

Welke keuzes u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of uit ons bestand wilt laten
verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie onderstaand onze
contactgegevens.
Wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

AttiCastings bv
Fabriekstraat 29
NL-5753 AH Deurne
T: +31 (0)6 44 58 65 49.
E: info@atticastings.nl